Cây cảnh để bàn

Sản phẩm bán chạy

Cây trúc phú quý

Cây trúc phú quý

155.000 VNĐ

Sao biển gai

Sao biển gai

145.000 VNĐ

Cây phú quý lu vàng
Cây Ngũ Gia Bì

Cây Ngũ Gia Bì

165.000 VNĐ

CỎ ĐỒNG TIỀN

CỎ ĐỒNG TIỀN

165.000 VNĐ

SEN ĐÁ NGỌC BÍCH LU XANH
Cây Kim Ngân Thủy Sinh
Cây lưỡi hỗ lu xanh
Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

155.000 VNĐ

Cây hoa sống đời màu hồng
CÂY BÀNG SINGAPORE CHẬU VÀNG
Cây Trúc Thiên Môn

Cây Trúc Thiên Môn

155.000 VNĐ

Cây dây nhện nhảy
Cây sơn tùng lu vàng
Trầu bà ta và chậu giỏ
TRÚC PHÚ QUÝ

TRÚC PHÚ QUÝ

165.000 VNĐ

Cây lưỡi hổ xanh

Cây lưỡi hổ xanh

245.000 VNĐ


Cây treo

Sản phẩm bán chạy

Cây trầu bà

Cây trầu bà

145.000 VNĐ

Cây Thường Xuân

Cây Thường Xuân

145.000 VNĐ

TRẦU BÀ TA

TRẦU BÀ TA

165.000 VNĐ

Cây trầu bà

Cây trầu bà

145.000 VNĐ

Hoa Dã Yến Thảo

Hoa Dã Yến Thảo

145.000 VNĐ

Cây dây nhện nhảy
Cây trầu bà

Cây trầu bà

145.000 VNĐ

Hoa Dã Yến Thảo

Hoa Dã Yến Thảo

145.000 VNĐ

Trầu bà Thái Vàng

Trầu bà Thái Vàng

115.000 VNĐ

Cỏ Lan Chi và chậu giỏ
Cây trầu bà

Cây trầu bà

145.000 VNĐ

Hoa Dã Yến Thảo

Hoa Dã Yến Thảo

145.000 VNĐ

Cây Dương Xỉ

Cây Dương Xỉ

165.000 VNĐ


Cây trong nước

Sản phẩm bán chạy

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

200.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

170.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

185.000 VNĐ

Cây phú quý thủy sinh
Cây Vạn lộc

Cây Vạn lộc

185.000 VNĐ

Cây trúc phú quý thủy sinh
Cây phú quý

Cây phú quý

185.000 VNĐ

Cây Bách Thủy Tiên
Cây trầu bà

Cây trầu bà

180.000 VNĐ

Cây Kim Tiền thủy sinh
CÂY LƯỠI HỔ THÁI THỦY SINH
Cây phú quý thủy sinh
Cây lan ý thủy sinh
Cây cỏ nhện thủy sinh
CÂY CAU TIỂU TRÂM

CÂY CAU TIỂU TRÂM

220.000 VNĐ

CÂY KIM NGÂN THỦY SINH
CÂY KIM NGÂN THỦY SINH
CÂY BÀNG THỦY SINH

CÂY BÀNG THỦY SINH

220.000 VNĐ


Cây văn phòng

Sản phẩm bán chạy

CÂY NGÂN HẬU MẪU 2
Ngũ Gia Bì

Ngũ Gia Bì

585.000 VNĐ

Cây Cung Điện Vàng
Đại Phú Gia

Đại Phú Gia

585.000 VNĐ

Cây Dứa Sọc Vàng

Cây Dứa Sọc Vàng

585.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

585.000 VNĐ

Trầu bà thanh xuân

Trầu bà thanh xuân

585.000 VNĐ

Cây Tróc Bạc

Cây Tróc Bạc

585.000 VNĐ

Cây Cau Vàng

Cây Cau Vàng

585.000 VNĐ

Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

585.000 VNĐ

Cây Đuôi Công

Cây Đuôi Công

585.000 VNĐ

 Phát Tài Núi

Phát Tài Núi

585.000 VNĐ

Cây Kim Tiền mẫu 1
Cây Bàng SINGAPORE

Cây Bàng SINGAPORE

585.000 VNĐ

Cây Đuôi Phụng

Cây Đuôi Phụng

585.000 VNĐ

Bàng Sing 1m

Bàng Sing 1m

375.000 VNĐ

Trầu Bà Leo Cột

Trầu Bà Leo Cột

585.000 VNĐ

Cây Phúc Lộc Thọ

Cây Phúc Lộc Thọ

585.000 VNĐ

Cọ nhật và chậu giỏ
Cây Cọ Nhật - Kè Nhật

Hoa và quà tặng

Sản phẩm bán chạy

Thu hải đường - mẫu 3
Hoa Ly

Hoa Ly

175.000 VNĐ

Lan ý mẫu 2

Lan ý mẫu 2

175.000 VNĐ

Hoa cúc- mẫu 4

Hoa cúc- mẫu 4

145.000 VNĐ

Thu hải đường - mẫu 4
Hoa sống đời mẫu 1
Thu hải đường - mẫu 5
Hoa cúc- mẫu 5

Hoa cúc- mẫu 5

145.000 VNĐ

Lan ý

Lan ý

145.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 2
Thu hải đường - mẫu 6
Hoa cúc- mẫu 6

Hoa cúc- mẫu 6

145.000 VNĐ

Hoa anh thảo- mẫu 4
Hoa sống đời mẫu 3
Thu hải đường - mẫu 7
Hoa đồng tiền - mẫu 1
Hoa anh thảo- mẫu 3
Hoa sống đời mẫu 4
Hoa đồng tiền - mẫu 2