Cây cảnh để bàn

Sản phẩm bán chạy

Ổ Phụng

Ổ Phụng

245.000 VNĐ

Cây trúc phú quý thủy sinh
Cây lá màu Vàng chậu xanh
Cây hoa sống đời màu đỏ
Cây Kim Tiền chậu xanh
Sen móng rồng

Sen móng rồng

145.000 VNĐ

Cây đuôi công xanh lu vàng
NHẤT MẠT HƯƠNG

NHẤT MẠT HƯƠNG

165.000 VNĐ

CÂY LƯỠI HỔ THÁI
Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

165.000 VNĐ

Cây Kim Ngân thân bím chậu xanh
Cây lan ý thủy sinh
Cây lá màu Vàng chậu vàng
Cây hoa sống đời màu cam
Cây Lan Ý chậu vàng
Xương rồng thanh sơn
Tùng vạn niên và chậu giỏ

Cây treo

Sản phẩm bán chạy

Hoa Dừa Cạn Đỏ - Chậu treo
Cây Trúc Thiên Môn

Cây Trúc Thiên Môn

135.000 VNĐ

Cây Thài Lài Sọc Treo
Cây Thiên Môn Đông - Chậu Treo
Trầu bà ta - chậu treo
Cây Lan Tim Con Ốc

Cây Lan Tim Con Ốc

95.000 VNĐ

Cây Trường Sinh - Chậu treo
Cây Ráng Ổ Phụng - chậu treo
Cây Đuôi Chồn - Chậu Treo

Cây văn phòng

Sản phẩm bán chạy

Trầu Bà Leo Cột

Trầu Bà Leo Cột

585.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

690.000 VNĐ

 Vạn Niên Thanh

Vạn Niên Thanh

585.000 VNĐ

Trầu bà thanh xuân

Trầu bà thanh xuân

585.000 VNĐ

CÂY NGÂN HẬU MẪU 2
Cây Cau Hawai

Cây Cau Hawai

585.000 VNĐ

Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

585.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

585.000 VNĐ

Cây Ánh Dương

Cây Ánh Dương

585.000 VNĐ

Cây Phúc Lộc Thọ

Cây Phúc Lộc Thọ

585.000 VNĐ

Cây Bàng SINGAPORE

Cây Bàng SINGAPORE

585.000 VNĐ

Cây Lưỡi Hổ (Lưỡi Cọp)
Cây Đuôi Phụng

Cây Đuôi Phụng

585.000 VNĐ

Đại Phú Gia

Đại Phú Gia

585.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Đỏ
Cây Đuôi Công

Cây Đuôi Công

585.000 VNĐ

Cây Kim Tiền mẫu 1
 Phát Tài Núi

Phát Tài Núi

585.000 VNĐ

Cây Tróc Bạc

Cây Tróc Bạc

585.000 VNĐ

Bàng Sing 1m

Bàng Sing 1m

375.000 VNĐ


Hoa và quà tặng

Sản phẩm bán chạy

Hoa sống đời mẫu 6
Hoa hồng- mẫu 2

Hoa hồng- mẫu 2

145.000 VNĐ

Hoa cẩm chướng- mẫu 4
Hoa sống đời mẫu 7
Hoa hồng- mẫu 3

Hoa hồng- mẫu 3

145.000 VNĐ

Hoa cẩm chướng- mẫu 5
Hoa sống đời mẫu 8
Hoa anh thảo- mẫu 1
Hoa râm bụt- mẫu 1
Hoa râm bụt- mẫu 2
Hoa cúc- mẫu 7

Hoa cúc- mẫu 7

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 9
Hoa anh thảo- mẫu 2
Hoa râm bụt- mẫu 3
Hoa cúc- mẫu 8

Hoa cúc- mẫu 8

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 10
Hoa cẩm chướng- mẫu 1
Hoa râm bụt- mẫu 4
Hoa cúc- mẫu 9

Hoa cúc- mẫu 9

175.000 VNĐ