Cây cảnh để bàn

Sản phẩm bán chạy

Cây kim ngân 1 củ chậu xanh
Cẩm nhung đỏ

Cẩm nhung đỏ

155.000 VNĐ

Cây đuôi công xanh

Cây đuôi công xanh

175.000 VNĐ

Cây cỏ nhện chậu vàng
Cây đa búp đỏ

Cây đa búp đỏ

155.000 VNĐ

Cẩm nhung xanh

Cẩm nhung xanh

165.000 VNĐ

Cây Trắc bách diệp lu vàng
Ráng ổ phụng và chậu giỏ
TRÚC PHÚ QUÝ

TRÚC PHÚ QUÝ

165.000 VNĐ

CÂY TRƯỜNG SINH

CÂY TRƯỜNG SINH

245.000 VNĐ

CỎ ĐỒNG TIỀN

CỎ ĐỒNG TIỀN

165.000 VNĐ

CÂY MÔN QUAN ÂM LU XANH
CÂY NGÂN HẬU

CÂY NGÂN HẬU

245.000 VNĐ

TRẦU BÀ TA

TRẦU BÀ TA

165.000 VNĐ

Đa búp đỏ

Đa búp đỏ

145.000 VNĐ

Cẩm nhung xanh

Cẩm nhung xanh

155.000 VNĐ

Cây đuôi công tím

Cây đuôi công tím

165.000 VNĐ

CÂY DỨA CẢNH NẾN CHẬU VÀNG
Đô La hình giỏ

Đô La hình giỏ

155.000 VNĐ

Cẩm nhung đỏ

Cẩm nhung đỏ

165.000 VNĐ


Cây treo

Sản phẩm bán chạy

Cây Dương Xỉ

Cây Dương Xỉ

165.000 VNĐ

Cỏ Lan Chi và chậu giỏ
Cây trầu bà

Cây trầu bà

145.000 VNĐ

Hoa Dã Yến Thảo

Hoa Dã Yến Thảo

145.000 VNĐ

Cây trầu bà

Cây trầu bà

145.000 VNĐ

Hoa Dã Yến Thảo

Hoa Dã Yến Thảo

145.000 VNĐ

Cây Mẫu Tử  - chậu treo
Cây cỏ nhện

Cây cỏ nhện

145.000 VNĐ

Cây Ráng Ổ Phụng - chậu treo
Cây Hoa Phi Yến

Cây Hoa Phi Yến

145.000 VNĐ

Cây dây nhện  - chậu treo
Cây lá xanh

Cây lá xanh

145.000 VNĐ

Cây Thài Lài Sọc Treo
Cây Hoa Phi Yến

Cây Hoa Phi Yến

145.000 VNĐ

Cây cúc sao băng - chậu treo

Cây trong nước

Sản phẩm bán chạy

Cây phú quý

Cây phú quý

185.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

185.000 VNĐ

Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

170.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

200.000 VNĐ

CÂY KIM NGÂN THỦY SINH
CÂY BÀNG THỦY SINH

CÂY BÀNG THỦY SINH

220.000 VNĐ

Cây Ngũ Gia Bì Thủy Sinh
Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

CÂY KIM NGÂN THỦY SINH
Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây lan ý thủy sinh
Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

CÂY CAU TIỂU TRÂM

CÂY CAU TIỂU TRÂM

220.000 VNĐ

Cây phú quý thủy sinh
Cây Vạn lộc

Cây Vạn lộc

185.000 VNĐ

Cây trúc phú quý thủy sinh
CÂY LƯỠI HỔ THÁI THỦY SINH
Cây Bách Thủy Tiên
Cây cỏ nhện thủy sinh

Cây văn phòng

Sản phẩm bán chạy

Trầu Bà Đế Vương Vàng
Đại phú và chậu giỏ
Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

585.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Xanh
Giỏ cây ngân hậu

Giỏ cây ngân hậu

335.000 VNĐ

Cây Ngân Hậu

Cây Ngân Hậu

585.000 VNĐ

Trúc Bách Hợp

Trúc Bách Hợp

585.000 VNĐ

Dứa Cảnh Nến Đỏ
Cây Trúc Mây

Cây Trúc Mây

585.000 VNĐ

Cây Bàng SINGAPORE

Cây Bàng SINGAPORE

590.000 VNĐ

 Cây dạ lam

Cây dạ lam

585.000 VNĐ

Cây Ráng Ổ Phụng

Cây Ráng Ổ Phụng

585.000 VNĐ

Cây Cau Vàng

Cây Cau Vàng

590.000 VNĐ

Thiên Môn Đông

Thiên Môn Đông

585.000 VNĐ

Cây Cọ Ta

Cây Cọ Ta

585.000 VNĐ

Cây Cọ Nhật - Kè Nhật
Cây Bàng

Cây Bàng

750.000 VNĐ


Hoa và quà tặng

Sản phẩm bán chạy

Thu hải đường - mẫu 2
Hoa hồng- mẫu 6

Hoa hồng- mẫu 6

175.000 VNĐ

Lan ý mẫu 1

Lan ý mẫu 1

175.000 VNĐ

Hoa cúc- mẫu 3

Hoa cúc- mẫu 3

145.000 VNĐ

Thu hải đường - mẫu 3
Hoa Ly

Hoa Ly

175.000 VNĐ

Lan ý mẫu 2

Lan ý mẫu 2

175.000 VNĐ

Hoa cúc- mẫu 4

Hoa cúc- mẫu 4

145.000 VNĐ

Thu hải đường - mẫu 4
Hoa sống đời mẫu 1
Thu hải đường - mẫu 5
Hoa cúc- mẫu 5

Hoa cúc- mẫu 5

145.000 VNĐ

Lan ý

Lan ý

145.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 2
Thu hải đường - mẫu 6
Hoa cúc- mẫu 6

Hoa cúc- mẫu 6

145.000 VNĐ

Hoa anh thảo- mẫu 4
Hoa sống đời mẫu 3
Thu hải đường - mẫu 7
Hoa đồng tiền - mẫu 1