Cây Để Bàn

Sản phẩm bán chạy

Cây hoa sống đời màu hồng
CÂY BÀNG SINGAPORE CHẬU VÀNG
Cây Vạn Niên Thanh

Cây Vạn Niên Thanh

225.000 VNĐ

Sao biển gai

Sao biển gai

145.000 VNĐ

Cây phú quý lu vàng
Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

155.000 VNĐ

Cây Ngũ Gia Bì

Cây Ngũ Gia Bì

165.000 VNĐ

Sao biển gai

Sao biển gai

145.000 VNĐ

CỎ ĐỒNG TIỀN

CỎ ĐỒNG TIỀN

165.000 VNĐ

SEN ĐÁ NGỌC BÍCH LU XANH
Cây Kim Ngân Thủy Sinh
Cây lưỡi hỗ lu xanh
Hoa anh thảo

Hoa anh thảo

185.000 VNĐ

Cây lưỡi hỗ

Cây lưỡi hỗ

185.000 VNĐ

Cây hoa sống đời màu đỏ
CÂY CỌ CHẬU VÀNG

CÂY CỌ CHẬU VÀNG

165.000 VNĐ

Cây đuôi công xanh

Cây đuôi công xanh

225.000 VNĐ


Cây Thủy Sinh

Sản phẩm bán chạy

Cây trầu bà

Cây trầu bà

180.000 VNĐ

Cây Kim Tiền thủy sinh
CÂY LƯỠI HỔ THÁI THỦY SINH
Cây phú quý thủy sinh
Cây lan ý thủy sinh
Cây cỏ nhện thủy sinh
CÂY CAU TIỂU TRÂM

CÂY CAU TIỂU TRÂM

220.000 VNĐ

CÂY KIM NGÂN THỦY SINH
CÂY KIM NGÂN THỦY SINH
CÂY BÀNG THỦY SINH

CÂY BÀNG THỦY SINH

220.000 VNĐ

Cây Ngũ Gia Bì Thủy Sinh
Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

200.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

170.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

185.000 VNĐ

Cây phú quý thủy sinh
Cây Vạn lộc

Cây Vạn lộc

185.000 VNĐ


Cây Văn Phòng

Sản phẩm bán chạy

Cọ nhật và chậu giỏ
Cây Trúc Mây

Cây Trúc Mây

710.000 VNĐ

Cây Cọ Nhật - Kè Nhật
Cây Ánh Dương

Cây Ánh Dương

585.000 VNĐ

Chậu giỏ Trầu bà đế vương
Cây trầu bà

Cây trầu bà

700.000 VNĐ

Cây Cau Hawai

Cây Cau Hawai

585.000 VNĐ

Đại phú và chậu giỏ
Cây Dương Xỉ

Cây Dương Xỉ

690.000 VNĐ

Cây Ráng Ổ Phụng

Cây Ráng Ổ Phụng

585.000 VNĐ

 Vạn Niên Thanh

Vạn Niên Thanh

585.000 VNĐ

Giỏ cây ngân hậu

Giỏ cây ngân hậu

335.000 VNĐ

Trầu Bà Leo Cột

Trầu Bà Leo Cột

825.000 VNĐ

Cây Trúc Mây

Cây Trúc Mây

585.000 VNĐ

Tùng bách tán

Tùng bách tán

585.000 VNĐ

Cây Cau Vàng

Cây Cau Vàng

690.000 VNĐ

Trúc Bách Hợp

Trúc Bách Hợp

585.000 VNĐ

Cây Cọ Ta

Cây Cọ Ta

585.000 VNĐ


Kho Chuyên Bán Sỉ

Sản phẩm bán chạy

Hoa cẩm chướng- mẫu 5
Hoa sống đời mẫu 8
SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa cúc- mẫu 1

Hoa cúc- mẫu 1

145.000 VNĐ

Hoa râm bụt- mẫu 6
Hoa cúc- mẫu 7

Hoa cúc- mẫu 7

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 9
SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa cúc- mẫu 2

Hoa cúc- mẫu 2

145.000 VNĐ

Thu hải đường - mẫu 1
Hoa cúc- mẫu 8

Hoa cúc- mẫu 8

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 10
SEN ĐÁ

SEN ĐÁ

145.000 VNĐ

Xương rồng

Xương rồng

145.000 VNĐ

Hoa cúc- mẫu 3

Hoa cúc- mẫu 3

145.000 VNĐ

Thu hải đường - mẫu 2
Hoa cúc- mẫu 9

Hoa cúc- mẫu 9

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 11