Cây cảnh để bàn

Sản phẩm bán chạy

Cây hồng môn chậu xanh
Cây nha đam

Cây nha đam

245.000 VNĐ

Cây lan ý thủy sinh
Cây lá màu Vàng chậu vàng
Cây hoa sống đời màu cam
Cây Lan Ý chậu vàng
Xương rồng thanh sơn
Sao biển gai

Sao biển gai

145.000 VNĐ

Phát Tài thân gỗ lu vàng
Thường xuân và chậu giỏ
CÂY MÔN QUAN ÂM

CÂY MÔN QUAN ÂM

165.000 VNĐ

Vạn Niên Thanh lu xanh
Cây Ngũ Gia Bì

Cây Ngũ Gia Bì

245.000 VNĐ

Phát Tài thân gỗ

Phát Tài thân gỗ

185.000 VNĐ

Cây Lan Ý chậu xanh

Cây treo

Sản phẩm bán chạy

Trầu bà Thái Vàng

Trầu bà Thái Vàng

115.000 VNĐ

Cây dây nhện nhảy
Cây Dương Xỉ

Cây Dương Xỉ

165.000 VNĐ

Cỏ Lan Chi và chậu giỏ
Cây Mẫu Tử  - chậu treo
Cây Lan Son Môi - chậu treo
Cỏ Lan Chi- Chậu treo xơ dừa
Cây Lan Dollar - chậu treo
Cây Lan Tim Nhí

Cây Lan Tim Nhí

95.000 VNĐ

Đô La treo - chậu treo xơ dừa
Cây Trúc Thiên Môn

Cây Trúc Thiên Môn

135.000 VNĐ


Cây văn phòng

Sản phẩm bán chạy

Cây Cung Điện Vàng
Ngũ Gia Bì

Ngũ Gia Bì

585.000 VNĐ

Chậu giỏ Trầu bà đế vương
Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

585.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Vàng
Đại phú và chậu giỏ
Cây Ngân Hậu

Cây Ngân Hậu

585.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Xanh
Giỏ cây ngân hậu

Giỏ cây ngân hậu

335.000 VNĐ

Dứa Cảnh Nến Đỏ
Trúc Bách Hợp

Trúc Bách Hợp

585.000 VNĐ

 Cây dạ lam

Cây dạ lam

585.000 VNĐ

Cây Trúc Mây

Cây Trúc Mây

585.000 VNĐ

Cây Bàng SINGAPORE

Cây Bàng SINGAPORE

590.000 VNĐ

Thiên Môn Đông

Thiên Môn Đông

585.000 VNĐ

Cây Ráng Ổ Phụng

Cây Ráng Ổ Phụng

585.000 VNĐ

Cây Cau Vàng

Cây Cau Vàng

590.000 VNĐ

Cây Cọ Ta

Cây Cọ Ta

585.000 VNĐ


Hoa và quà tặng

Sản phẩm bán chạy

Hoa cúc- mẫu 2

Hoa cúc- mẫu 2

145.000 VNĐ

Thu hải đường - mẫu 1
Hoa hồng- mẫu 5

Hoa hồng- mẫu 5

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 14
Hoa cúc- mẫu 3

Hoa cúc- mẫu 3

145.000 VNĐ

Thu hải đường - mẫu 2
Hoa hồng- mẫu 6

Hoa hồng- mẫu 6

175.000 VNĐ

Lan ý mẫu 1

Lan ý mẫu 1

175.000 VNĐ

Hoa cúc- mẫu 4

Hoa cúc- mẫu 4

145.000 VNĐ

Thu hải đường - mẫu 3
Hoa Ly

Hoa Ly

175.000 VNĐ

Lan ý mẫu 2

Lan ý mẫu 2

175.000 VNĐ

Hoa cúc- mẫu 5

Hoa cúc- mẫu 5

145.000 VNĐ

Thu hải đường - mẫu 4
Hoa sống đời mẫu 1
Thu hải đường - mẫu 5
Hoa cúc- mẫu 6

Hoa cúc- mẫu 6

145.000 VNĐ

Lan ý

Lan ý

145.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 2
Thu hải đường - mẫu 6