Cây cảnh để bàn

Sản phẩm bán chạy

Cẩm nhung xanh - chậu tròn
Cây Trầu bà đế vương đỏ
Cây Thường Xuân - Sứ Tròn
Cây Ngọc Ngân thủy sinh
Cây phú quý

Cây phú quý

165.000 VNĐ

Cây Đuôi Chồn

Cây Đuôi Chồn

165.000 VNĐ

CÂY MÔN QUAN ÂM LU VÀNG
cây cau chậu giỏ

cây cau chậu giỏ

385.000 VNĐ

TRẦU BÀ VÀNG LU VÀNG
CÂY BÀNG SINGAPORE

CÂY BÀNG SINGAPORE

165.000 VNĐ

Cây Kim Tiền chậu vàng
Cẩm nhung xanh - chậu vuông
Cây Trầu bà đế vương xanh
Phát Tài thân gỗ lu xanh
Cây phú quý

Cây phú quý

160.000 VNĐ

Cây tùng thơm

Cây tùng thơm

185.000 VNĐ

Cây sơn tùng lu xanh
Cây dương xỉ

Cây dương xỉ

165.000 VNĐ

Cây Ngọc Ngân lu vàng

Cây treo

Sản phẩm bán chạy

Cây Ráng Ổ Phụng - chậu treo
Cây Đuôi Chồn - Chậu Treo
Cây Dạ Yến Thảo - chậu treo
Trầu bà ta - chậu treo sơ dừa
TRẦU BÀ TA

TRẦU BÀ TA

165.000 VNĐ

Trầu bà Thái Vàng

Trầu bà Thái Vàng

115.000 VNĐ

Cây dây nhện nhảy
Cây Dương Xỉ

Cây Dương Xỉ

165.000 VNĐ

Cỏ Lan Chi và chậu giỏ
Cây Mẫu Tử  - chậu treo

Cây trong nước

Sản phẩm bán chạy

Cây phú quý thủy sinh
CÂY CAU TIỂU TRÂM

CÂY CAU TIỂU TRÂM

220.000 VNĐ

Cây trúc phú quý thủy sinh
Cây Vạn lộc

Cây Vạn lộc

185.000 VNĐ

Cây Bách Thủy Tiên
CÂY LƯỠI HỔ THÁI THỦY SINH
Cây Kim Tiền thủy sinh
Cây cỏ nhện thủy sinh
Cây trầu bà

Cây trầu bà

180.000 VNĐ

Cây phú quý thủy sinh
Cây phú quý

Cây phú quý

185.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

185.000 VNĐ

Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

170.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

200.000 VNĐ

CÂY KIM NGÂN THỦY SINH
CÂY BÀNG THỦY SINH

CÂY BÀNG THỦY SINH

220.000 VNĐ

Cây Ngũ Gia Bì Thủy Sinh
Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ


Cây văn phòng

Sản phẩm bán chạy

Cây Đuôi Phụng

Cây Đuôi Phụng

585.000 VNĐ

Đại Phú Gia

Đại Phú Gia

585.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Đỏ
Cây Đuôi Công

Cây Đuôi Công

585.000 VNĐ

Cây Kim Tiền mẫu 1
 Phát Tài Núi

Phát Tài Núi

585.000 VNĐ

Cây Tróc Bạc

Cây Tróc Bạc

585.000 VNĐ

Bàng Sing 1m

Bàng Sing 1m

375.000 VNĐ

Cây Cau Vàng

Cây Cau Vàng

585.000 VNĐ

Cây Dứa Sọc Vàng

Cây Dứa Sọc Vàng

585.000 VNĐ

Cọ nhật và chậu giỏ
Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

585.000 VNĐ

Cây Cung Điện Vàng
Ngũ Gia Bì

Ngũ Gia Bì

585.000 VNĐ

Chậu giỏ Trầu bà đế vương
Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

585.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Vàng
Đại phú và chậu giỏ
Cây Ngân Hậu

Cây Ngân Hậu

585.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Xanh

Hoa và quà tặng

Sản phẩm bán chạy

Hoa râm bụt- mẫu 3
Hoa cúc- mẫu 8

Hoa cúc- mẫu 8

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 10
Hoa cẩm chướng- mẫu 1
Hoa râm bụt- mẫu 4
Hoa cúc- mẫu 9

Hoa cúc- mẫu 9

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 11
Hoa cẩm chướng- mẫu 2
Hoa râm bụt- mẫu 5
Hoa đồng tiền - mẫu 3
Hoa sống đời mẫu 12
Hoa cẩm chướng- mẫu 3
Hoa râm bụt- mẫu 6
Hoa hồng- mẫu 4

Hoa hồng- mẫu 4

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 13
Hoa cúc- mẫu 1

Hoa cúc- mẫu 1

145.000 VNĐ

Hoa cúc- mẫu 2

Hoa cúc- mẫu 2

145.000 VNĐ

Thu hải đường - mẫu 1
Hoa hồng- mẫu 5

Hoa hồng- mẫu 5

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 14