Cây cảnh để bàn

Sản phẩm bán chạy

Tùng vạn niên và chậu giỏ
NHẤT MẠT HƯƠNG LU VÀNG
Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

245.000 VNĐ

Cây hồng môn chậu xanh
Cây lan ý thủy sinh
Cây lá màu Vàng chậu vàng
Cây hoa sống đời màu cam
Cây Lan Ý chậu vàng
Xương rồng thanh sơn
Thường xuân và chậu giỏ
CÂY MÔN QUAN ÂM

CÂY MÔN QUAN ÂM

165.000 VNĐ

Vạn Niên Thanh lu xanh
Trầu Bà Đế Vương Vàng
Phát Tài thân gỗ

Phát Tài thân gỗ

185.000 VNĐ

Cây Lan Ý chậu xanh
Cây trầu bà thủy sinh

Cây treo

Sản phẩm bán chạy

Cây Thài Lài Sọc Treo
Trầu bà ta - chậu treo
Cây Thiên Môn Đông - Chậu Treo
Cây Lan Tim Con Ốc

Cây Lan Tim Con Ốc

95.000 VNĐ

Cây Trường Sinh - Chậu treo
Cây Dạ Yến Thảo - chậu treo
Cây Ráng Ổ Phụng - chậu treo
Cây Đuôi Chồn - Chậu Treo
Cây Thường Xuân - chậu treo
TRẦU BÀ TA

TRẦU BÀ TA

165.000 VNĐ


Cây văn phòng

Sản phẩm bán chạy

Cây Cau Hawai

Cây Cau Hawai

585.000 VNĐ

Trầu bà thanh xuân

Trầu bà thanh xuân

585.000 VNĐ

CÂY NGÂN HẬU MẪU 2
Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

585.000 VNĐ

Cây Ánh Dương

Cây Ánh Dương

585.000 VNĐ

Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

585.000 VNĐ

Cây Lưỡi Hổ (Lưỡi Cọp)
Cây Phúc Lộc Thọ

Cây Phúc Lộc Thọ

585.000 VNĐ

Cây Bàng SINGAPORE

Cây Bàng SINGAPORE

585.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Đỏ
Cây Đuôi Phụng

Cây Đuôi Phụng

585.000 VNĐ

Đại Phú Gia

Đại Phú Gia

585.000 VNĐ

 Phát Tài Núi

Phát Tài Núi

585.000 VNĐ

Cây Đuôi Công

Cây Đuôi Công

585.000 VNĐ

Cây Kim Tiền mẫu 1
Cây Cau Vàng

Cây Cau Vàng

585.000 VNĐ

Cây Tróc Bạc

Cây Tróc Bạc

585.000 VNĐ

Bàng Sing 1m

Bàng Sing 1m

375.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

585.000 VNĐ

Cây Dứa Sọc Vàng

Cây Dứa Sọc Vàng

585.000 VNĐ


Hoa và quà tặng

Sản phẩm bán chạy

Hoa hồng- mẫu 3

Hoa hồng- mẫu 3

145.000 VNĐ

Hoa cẩm chướng- mẫu 4
Hoa sống đời mẫu 7
Hoa anh thảo- mẫu 1
Hoa râm bụt- mẫu 1
Hoa cẩm chướng- mẫu 5
Hoa sống đời mẫu 8
Hoa anh thảo- mẫu 2
Hoa râm bụt- mẫu 2
Hoa cúc- mẫu 7

Hoa cúc- mẫu 7

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 9
Hoa cẩm chướng- mẫu 1
Hoa râm bụt- mẫu 3
Hoa cúc- mẫu 8

Hoa cúc- mẫu 8

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 10
Hoa cẩm chướng- mẫu 2
Hoa râm bụt- mẫu 4
Hoa cúc- mẫu 9

Hoa cúc- mẫu 9

175.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 11
Hoa cẩm chướng- mẫu 3