Cây cảnh để bàn

Sản phẩm bán chạy

Cây Đuôi Chồn

Cây Đuôi Chồn

165.000 VNĐ

Cây kim ngân 1 củ chậu vàng
Giỏ  cây trầu bà chân vịt
CÂY ĐUÔI CÔNG LU VÀNG
Chậu treo Cây Lan Tim
CÂY KIM NGÂN

CÂY KIM NGÂN

165.000 VNĐ

Cây nha đam

Cây nha đam

245.000 VNĐ

Cây Ngọc Ngân

Cây Ngọc Ngân

165.000 VNĐ

CÂY BÀNG SINGAPORE CHẬU XANH
Cây đuôi công xanh

Cây đuôi công xanh

175.000 VNĐ

Cây nha đam thủy sinh
Cây Trắc bách diệp lu xanh
Cây Thường Xuân

Cây Thường Xuân

155.000 VNĐ

Cây dương xỉ

Cây dương xỉ

165.000 VNĐ

Kim tiền và chậu giỏ
Cây đuôi công xanh lu vàng
NHẤT MẠT HƯƠNG

NHẤT MẠT HƯƠNG

165.000 VNĐ

Cây thủy Tùng

Cây thủy Tùng

245.000 VNĐ


Cây treo

Sản phẩm bán chạy

Cây Lan Tim

Cây Lan Tim

145.000 VNĐ

Cây Thiên Môn Đông - Chậu Treo
Cây Hoa Phi Yến

Cây Hoa Phi Yến

145.000 VNĐ

Cây Lan Son Môi - chậu treo
Cỏ Lan Chi- Chậu treo xơ dừa
Cây Thường Xuân

Cây Thường Xuân

145.000 VNĐ

Cây Lan Tim

Cây Lan Tim

145.000 VNĐ

Cây Huỳnh Đệ

Cây Huỳnh Đệ

145.000 VNĐ

Cây Lan Dollar - chậu treo
Cây Lan Tim

Cây Lan Tim

145.000 VNĐ

Cây Lan Tim Nhí

Cây Lan Tim Nhí

95.000 VNĐ

Đô La treo - chậu treo xơ dừa
Cây Thiên Môn Đông - Chậu Treo
Cây Lan Tim

Cây Lan Tim

145.000 VNĐ

Cây Trúc Thiên Môn

Cây Trúc Thiên Môn

135.000 VNĐ

Hoa Dừa Cạn Đỏ - Chậu treo
Cây Hoa Dừa Cạn

Cây Hoa Dừa Cạn

85.000 VNĐ

Cây Lan hạt dưa cẩm thạch

Cây trong nước

Sản phẩm bán chạy

CÂY KIM NGÂN THỦY SINH
CÂY BÀNG THỦY SINH

CÂY BÀNG THỦY SINH

220.000 VNĐ

Cây Ngũ Gia Bì Thủy Sinh
Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Rau má thủy sinh

Rau má thủy sinh

170.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

200.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Lan Ý

Cây Lan Ý

170.000 VNĐ

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà thủy sinh

175.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

185.000 VNĐ

Cây phú quý thủy sinh
Cây Vạn lộc

Cây Vạn lộc

185.000 VNĐ

Cây trúc phú quý thủy sinh
Cây phú quý

Cây phú quý

185.000 VNĐ

Cây Bách Thủy Tiên
Cây trầu bà

Cây trầu bà

180.000 VNĐ

Cây Kim Tiền thủy sinh
CÂY LƯỠI HỔ THÁI THỦY SINH
Cây phú quý thủy sinh
Cây lan ý thủy sinh

Cây văn phòng

Sản phẩm bán chạy

Cây Cau Vàng

Cây Cau Vàng

590.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Vàng
 Cây dạ lam

Cây dạ lam

585.000 VNĐ

Trầu Bà Đế Vương Đỏ
Dứa Cảnh Nến Đỏ
Cây Bàng

Cây Bàng

750.000 VNĐ

Cây Lưỡi Hổ (Lưỡi Cọp)
Cây Ngân Hậu

Cây Ngân Hậu

585.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

690.000 VNĐ

Cây Oai Hùng

Cây Oai Hùng

585.000 VNĐ

Cây Bao Thanh Thiên

Cây Bao Thanh Thiên

585.000 VNĐ

CÂY NGÂN HẬU MẪU 2
Ngũ Gia Bì

Ngũ Gia Bì

585.000 VNĐ

Cây Cung Điện Vàng
Đại Phú Gia

Đại Phú Gia

585.000 VNĐ

Cây Dứa Sọc Vàng

Cây Dứa Sọc Vàng

585.000 VNĐ

Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

585.000 VNĐ

Trầu bà thanh xuân

Trầu bà thanh xuân

585.000 VNĐ

Cây Tróc Bạc

Cây Tróc Bạc

585.000 VNĐ


Hoa và quà tặng

Sản phẩm bán chạy

Hoa sống đời mẫu 3
Thu hải đường - mẫu 7
Hoa đồng tiền - mẫu 1
Hoa anh thảo- mẫu 4
Hoa sống đời mẫu 4
Hoa đồng tiền - mẫu 2
Hoa anh thảo- mẫu 3
Hoa sống đời mẫu 5
Hoa hồng- mẫu 1

Hoa hồng- mẫu 1

145.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 6
Hoa hồng- mẫu 2

Hoa hồng- mẫu 2

145.000 VNĐ

Hoa sống đời mẫu 7
Hoa hồng- mẫu 3

Hoa hồng- mẫu 3

145.000 VNĐ

Hoa cẩm chướng- mẫu 4
Hoa sống đời mẫu 8
Hoa anh thảo- mẫu 1
Hoa râm bụt- mẫu 1
Hoa cẩm chướng- mẫu 5